Sukuseuran hallituksen
jäsenten yhteystiedot


Matti Eronen, varajäsen
Palokunnankatu 14 B 23, 13100 HÄMEENLINNA
puh.040-5818872
mattieronen
49(a)gmail.com


Timo Eronen, varajäsen
Rinnekatu 4 A 41 , 80200 JOENSUU
puh. 050 347 6177
timo.eronen5
(a)live.com


Maarit Eronen-Raivio, varajäsen
Rentukantie 17 57710 Savonlinna
puh. 0503477793
maarit.eronenraivio
(a)gmail.com

Aila Frantti, varajäsenJokivarrentie 870, 95500 TORNIO puh. 040 839 1248 ailafrantti(a)gmailcom


Helena Turunen, rahastonhoitaja
Hakatie 7, 79600 JOROINEN
puh. 044 253 9975
turunenhelena
(a)hotmail.com

Matias Eronen, puheenjohtaja
Markkinakatu 4 B 5, 02230 ESPOO
puh. 040 596 9200
sukututkija2012(a)outlook.com


Yrjö Eronen, varapuheenjohtaja
Pitkärannantie 24, 82310 ORAVISALO
puh. 045 170 7376
yrjo.eronen
(a)kolumbus.fi


Tapio Eronen, jäsen
Lahdenkyläntie 208, 58900 RANTASALMI
puh. 050 412 2188
tapio.j.eronen
(a)gmail.com


Ulla Eronen, sihteeri (pöytäkirjat)
Kylväjäntie 8 C 10, 82500 KITEE
puh. 040 721 9908
ullaeronen702
(a)gmail.com


Marja-Liisa Rytilahti, jäsen
Karjusaarenkatu 86, 15240 LAHTI
puh. 050 545 3046
malla.rytilahti
(a)gmail.com


Kirsi Tuominen, sihteeri (jäsenasiat)
Inkilänmäenkatu 23 D 54, 70340 KUOPIO
puh. 040 539 6262
kiku.tuominen
(a)gmail.comSukuseuran kokouksista

Hallituksen kokous 16.3.2024

Sukuseuran hallitus kokoontui Helsingissä Ravintola Lasipalatsin Kokko-kabinetissa lauantaina 16.3.2024.

Kokouspaikkakunnasta ja ajankohdasta oli sovittu syksyn 2023 kokouksessa Kuopiossa. Hallituksen

jäsensihteeri oli etsinyt paikan ja sopinut tilaisuuden järjestelyistä ravintolan kanssa. Jälleen kerran

hallitus oli koolla runsaslukuisesti. Lähes kaikilla hallitukseen kuuluvilla oli mahdollisuus osallistua

kokoukseen paikan päällä livenä, kaksi osallistui kokoukseen Teams-yhteyden kautta ja yksi oli poissa.

Kokouksessa käsiteltyjä asioita ja tehtyjä päätöksiä:

- Hyväksyttiin pöytäkirjasihteerin laatima toimintakertomus vuodelta 2023.

- Merkittiin pöytäkirjaan toiminnantarkastajien valinta, jonka kesän 2022 sukukokous oli siirtänyt

hallituksen ratkaistavaksi, mutta joka oli jäänyt hallituksen kokousten esityslistoilta pois, vaikka

asia oli hoidettu keväällä 2023. Sukuseuran toiminnantarkastaja on Jouko Eronen Rantasalmelta

ja hänen varahenkilönään Asta Kujala Helsingistä.

- Keskusteltiin rahastonhoitajan laatimien ja esittelemien tuloslaskelman ja taseiden pohjalta

sukuseuran taloudesta, kulu- ja menopuolen kehityksestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Hyväksyttiin rahastonhoitajan laatimat ja esittelemät vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat.

- Todettiin jäsenmäärän olevan tällä hetkellä 213 jäsentä, jossa on vähennystä -10 edellisestä

vertailuajankohdasta.

- Vuoden 2024 jäsenmaksujen eräpäivä on 30.4.2024.

- Retki- ja juhlatoimikunnan valmistelujen pohjalta käsiteltiin sukuseuran ensi kesän sukumatkaa,

joka suuntautuu Viroon kartanokierrokselle. Matka tehdään alkukesästä ti-to 4.-6.6.2024.

Retkestä tiedotetaan jäsenistölle jäsenlehdessä, nettisivuilla ja sähköpostiviestillä.

- Jatketaan sukulehden julkaisemista entiseen tapaan. Pyritään pitämään lehti edelleen 28-

sivuisena julkaisuna, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja joka jaetaan kaikille jäsenille.

Painatetaan lehti edelleen lahtelaisessa M&P Painossa, jonka taittoon, työjälkeen ja

tuotantoketjuun on oltu tyytyväisiä. Sukulehden painosmäärä on 240. Lehden seuraavaan

numeroon on tulossa useita hallituksen jäsenten kirjoittamia juttuja ja yksi laajempi päivitys

sukukirjan sukutietoihin. Sukulehden materiaalit kootaan kirjoitusten jättöpäivän pe 22.3.2024

jälkeen ennen pääsiäistä, jolloin Ulla toimittaa aineiston painopaikkaan, jotta lehti päästään

postittamaan jäsenistölle huhtikuun puoliväliin mennessä. Sukulehden vanhoja vuodesta 2014

lähtien ilmestyneitä irtonumeroita myydään hintaan 5,00 €/kpl.

- Sukuseuran kotisivuille päivitetään ennen kaikkea sukumatkaa koskevia tietoja ja hallituksen

kokouksen päätökset ajan tasalle.

- Sukututkimus ja DNA-projekti jatkuvat entiseen tapaan. Toivotaan, että mahdollisimman monen

sukuhaaran edustajat innostuisivat teettämään lisää DNA-tutkimuksia. Big Y-700:n avulla

saataisiin lisää tarkkoja tietoja sukuhaaroista ja jatkomutaatioista.

- Puheenjohtaja Matias Eronen valtuutettiin edustamaan sukuseuraa SSK:n kokouksissa vuonna

2024. Pöytäkirjasihteeri toimittaa valtakirjan suoraan SSK:n toimistoon.

- Suunniteltiin alustavasti sukuseuran perustamisen 30-vuotisjuhlallisuuksien toteutusta,

ajankohtaa ja kokoontumispaikkaa vuonna 2025.

- Hallituksen seuraava kokous pidetään Teamsissa perjantaina 3.5.2024 klo 19.

- Otettiin kuvia hallituksesta Lasipalatsin ravintolan portaikossa.

Pöytäkirjasihteeri Ulla Eronen

Sukuseura Eronen ry

HALLITUKSEN KOKOUS 30.9.2023

Toimintasuunnitelma 2024

Pöytäkirja 87/2023, 5§ Liite 1

1. Hallinto

Hallitus pitää perinteiset kevät- ja syyskokouksensa sekä kokoontuu tarvittaessa useamminkin.

Alustavan suunnitelman mukaan kevätkokous on maaliskuussa mahdollisuuksien mukaan Helsingissä ja

syyskokous syyskuun lopulla ”maakunnassa”. Kokoukset voidaan pitää myös sähköisessä ympäristössä,

esim. Microsoft Teamsissa.

Hallitus suunnittelee sukuseuran toimintaa pyrkien lisäämään jäsenistön aktiivisuutta.

2. Talous

Talous pidetään edelleen vankalla pohjalla. Jäsenmaksut ovat sukuseuran pääasiallinen tulolähde ja ne

kerätään huhtikuun loppuun mennessä. Sähköisellä kirjeellä ja keväällä ilmestyvässä jäsenlehdessä

muistutetaan jäsenmaksun maksamisesta ja annetaan selkeät ohjeet sitä varten.

Myytäviä tuotteita (pinssejä, kalvosinnappeja, pöytästandaareja, kirjeensulkijamerkkejä, sukuseuran

logolla varustettuja ikipostimerkkejä ja Sodissa kaatuneet Eroset -kirjaa) mainostetaan sukulehdessä ja

sukuseuran kotisivuilla. Vaikka myynti on ollut melko vähäistä, selvitetään, onko tuotevalikoimaa syytä

monipuolistaa ja tarvitaanko tuotteista lisätilauksia.

Sukukirjoja myydään edelleen.

3. Julkaisutoiminta

Sukulehteä (A4-kokoinen nelivärijulkaisu) julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se postitetaan

jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Sukulehdessä ja sukuseuran internet-sivustolla julkaistaan

yhteenveto hallituksen kokousten päätöksistä ja muista hallintoon liittyvistä asioista sekä hallituksen

jäsenten yhteystiedoista.

Lehteen yritetään saada aineistoa mahdollisimman paljon jäsenistöltä. Toivotaan jäseniltä esimerkiksi

kertomuksia ja tietoja tapahtumista sekä kuvia, perinnetietoa, runoja, kertomuksia, asiakirjoja ja muuta

aineistoa suvun piiristä.

Päivitetään sukuseuran kotisivuja säännöllisesti ja kehitetään niitä koko ajan.

4. Jäsenistö

Pyritään kasvattamaan sukuseuran jäsenmäärää, lisäämään jäsenistön aktiivisuutta sekä tehostamaan

jäsenmaksujen maksamista ajallaan. Sukutapahtumista ja toiminnasta yritetään saada tietoa myös

sellaisille suvun jäsenille, jotka eivät vielä kuulu sukuseuraan.

5. Sukututkimus

Sukulehdessä julkaistaan täydennyksiä niihin sukuhaaroihin, joiden tiedot ovat puutteellisia Erosen

sukua I-II –kirjoissa.

Jatketaan DNA-tutkimukseen osallistumista. Pyritään saamaan lisää osallistujia eri sukuhaaroista.

Sukuseura maksaa 100 € miespuolisten Erosten isälinja –tutkimukseen tai sen päivitykseen

osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.

7. Retket

Suunnitellaan kesälle 2024 sukumatkaa.

Jäseniltä otetaan koko ajan mielellään vastaan toiveita tai matkavinkkejä tulevien vuosien toimintaa

varten.

8. Sukukokous 2025 ja sukuseuran 30-vuotismerkkipäivä

Valmistellaan seuraavaa sukukokousta (aika, paikka, ohjelma) ja sukuseuran 30-vuotisen taipaleen

huomioimista rekisteröityneenä yhdistyksenä.