Sukuseuran hallituksen
jäsenten yhteystiedot


Matti Eronen, varajäsen
Palokunnankatu 14 B 23, 13100 HÄMEENLINNA
puh.040-5818872
matti.eronen@ppa.inet.fi


Timo Eronen, varajäsen
Vehkaniementie 7, 80220 JOENSUU
puh. 050 347 6177
timo.eronen5@live.com


Maarit Eronen-Raivio, varajäsen
Rentukantie 17 57710 Savonlinna
puh. 0503477793
maarit.eronenraivio@gmail.com


Helena Turunen, rahastonhoitaja
Hakatie 7, 79600 JOROINEN
puh. 044 253 9975
turunenhelena@hotmail.com

Matias Eronen, puheenjohtaja
Markkinakatu 4 B 5, 02230 ESPOO
puh. 040 596 9200
sukututkija2012@outlook.com


Yrjö Eronen, varapuheenjohtaja
Pitkärannantie 24, 82310 ORAVISALO
puh. 045 170 7376
yrjo.eronen@kolumbus.fi


Tapio Eronen, jäsen
Lahdenkyläntie 208, 58900 RANTASALMI
puh. 050 412 2188
tapio.j.eronen@gmail.com


Ulla Eronen, sihteeri (pöytäkirjat)
Kylväjäntie 8 C 10, 82500 KITEE
puh. 040 721 9908
ullaeronen702@gmail.com


Marja-Liisa Rytilahti, jäsen
Karjusaarenkatu 86, 15240 LAHTI
puh. 050 545 3046
malla.rytilahti@phnet.fi


Kirsi Tuominen, sihteeri (jäsenasiat)
Inkilänmäenkatu 23 D 54, 70340 KUOPIO
puh. 040 539 6262
kiku.tuominen@gmail.comSukuseuran kokouksista

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Keskiviikko 31.5.2023 klo 19.01 – 19.58

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Matias Eronen avasi kokouksen klo 19.01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen ajankohdasta oli sovittu hallituksen kevään kokouksessa Helsingissä. Siitä oli maininta

myös sukulehdessä. Pöytäkirjasihteeri oli muistuttanut hallituksen jäseniä ja varajäseniä

kokouksesta tiistaina 30.5.2023 Whatsapp-viestillä.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouksessa oli läsnä enemmistö hallituksen

jäsenistä ja varajäsenistä.

3. Sukuseura Eronen ry:n kesäpäivä Kuopiossa Nilsiän Tahkolla la-su 15.-16.7.2023

a. Tiedotus

• Kesäpäivästä on tiedotettu jäsenistölle kevään sukulehdessä, sukuseuran

nettisivuilla ja jäsensihteerin lähettämällä sähköpostiviestillä.

• Päätettiin, että Kirsi lähettää vielä yhden muistutuskutsun jäsenistölle

sähköpostilla ennen juhannusta, jonka tienoissa on lähetettävä Aholansaareen

viimeistään päivitetyt tiedot osanottajamäärästä ja ruokavalioista.

b. Ilmoittautuneet

• Tapaamiseen ilmoittautuneita on tällä hetkellä 22.

• Todettiin, että kesäaika on aina haasteellinen, kun kaikilla on monenlaista

menoa ja valintoja joudutaan tekemään.

c. Maksut sukuseuran tilille

• Kesäpäivään ilmoittautuneista 21 on myös suorittanut maksunsa sukuseuran

tilille.

d. Kokoontuminen Sääskiniemen laivarannassa (Sääskiniementie 750) klo 11.45

• Paikoitusalue

e. Lähtö Aholansaareen Sääskiniemen laiturilta klo 12.00

• 50-paikkainen Toivo tai Kleofas

f. Retki Aholansaaressa

• Ruokailu

• Opastettu kierros herännäisyyden syntysijoilla

• Päiväkahvit

• Maarit varmistanee, että kaikki on kunnossa tilauksen ja järjestelyjen osalta.

g. Retken arvioitu kesto noin 4 h, paluu takaisin Sääskiniemen laituriin n. klo 16

h. Majoittuminen omavalintaiseen ja omakustanteiseen kohteeseen

• Majoituskiintiö 15.6.2023 saakka (Break Sokos Hotel Tahko)

• Kannattaa kysyä myös eläkeläis- ja muita asiakkuuteen perustuvia etuja.

i. Mahdollisuus käydä välillä Nilsiässä tai lähiympäristössä

• Nilsiän kirkko

• Paavo Ruotsalaisen hauta

• Tahkon kuntoportaat

• Tahkon maisemahissi ja -ravintolat ym.

j. Kokoontuminen yhteiseen illanviettoon hotellilla

• Varataan n. 20 hengen pöytä ravintolasta

k. Iltaohjelma

• Kehitellään ohjelmaa tilaisuuteen.

o Esim. Elämäni biisi

o Esim. Tietokilpailu

o Esim. Jotain yhdessä ratkaistavia tehtäviä, arvoituksia tms.

• Hotellilla ja alueella on esiintyjiä, joten jatkoillekin päästään haluttaessa.

l. Varataan kilpailujen palkinnoiksi esim. suklaata, pinssejä ym.

m. Vaikutukset sukuseuran talouteen

• Kesäpäivän järjestämisestä ei aiheudu sukuseuralle palkintojen lisäksi

mainittavia kustannuksia, sillä kaikki on omavalintaista ja -omakustanteista.

• Maarit selvittänee, miten Aholansaaren retken kustannukset maksetaan

(laskulla vai käteisellä, etukäteen vai jälkikäteen).

n. Oheisohjelmat ja -tapahtumat (mm. Pesänjako Louhosareenalla)

• Jokainen halukas varaa itse liput esitykseen.

4. Toiminnantarkastajat

a. Tapio on varmistanut rantasalmelaiselta Jouko Eroselta suostumuksen Sukuseura Eronen

ry:n toiminnantarkastajana toimimiseen 2022-2025.

b. Varatoiminnantarkastajana on helsinkiläinen Asta Kujala.

5. Jäsenasiat

a. Jäsensihteeri on lähettänyt karhukirjeitä jäsenmaksunsa laiminlyöneille. Tällä hetkellä

jäsenmaksu on maksamatta 80 jäsenellä. Viime vuodelta maksamattomia jäseniä on noin

20, jotka poistetaan jäsenrekisteristä vuoden lopussa, elleivät he suorita

jäsenvelvoitettaan.

b. Pari jäsentä on eronnut lähinnä vanhuuden takia.

6. Sukulehti

a. Kevään sukulehteen oltiin tyytyväisiä. Erityisen positiivista oli, että niin monet hallituksen

jäsenet osallistuivat lehden sisällön tuottamiseen.

b. Muistutettiin, että koko ajan on pidettävä mielessä se seuraava lehti, johon myös

tarvitaan omat juttunsa.

c. Tietenkin kirjoitetaan matkakertomusta ja otetaan kuvia Tahkon retkestä, mutta jokaisen

kesään mahtuu varmaan monenlaisia tapahtumia ja sukutapaamisia, joista sukulehteen

syntyy mielenkiintoista kerrottavaa.

7. Kotisivut

a. Sukuseuran nettisivujen päivitys on vaiheessa.

b. Kesäretkestä sinne on hyvä tehdä päivitys.

c. Myös ”Hallituksen päätöksiä” on hyvä päivittää ajan tasalle kevään kokouksen osalta.

8. Muut asiat

a. Yrjö kertoi, että tämänvuotinen Pihasoitto on Varpasalossa Vanhan Erolan pihapiirissä ja

navetanvintillä keskiviikkona 28.6.2023 klo 15. Siellä esiintyy Kauko Röyhkä ja Jan Thomas

Quartet. Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuteen!

b. Sukulehden ”Elämäni biisi” -kisaan voivat osallistua myös suvun ulkopuoliset ja yhdestä

perheestä useampi kuin yksi osanottaja. Toivotaan, että kisaan tulee vastauksia runsaasti.

c. Matias kertoi osallistumisestaan SSK:n kevätkokoukseen, joka oli järjestetty Espoon Sellon

kirjaston Akseli-salissa viime viikonvaihteessa 27.5.2023. Siellä olivat olleet esillä järjestön

vuotuiset talousasiat ja vuosikokousasiat. Kevätkokousesitelmän oli pitänyt Suomen

kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo.

9. Seuraava kokous

a. Pidetään hallituksen seuraava kokous lauantaina 23.9.2023 ”maakunnassa”.

b. Sovitaan kokouspaikasta myöhemmin.

10. Kokouksen päättäminen

a. Puheenjohtaja Matias Eronen päätti kokouksen klo 19.58.

Sukuseura Eronen ry
HALLITUKSEN KOKOUS 24.9.2022
Toimintasuunnitelma 2023
Pöytäkirja 84/2022, 5§ Liite 1

1. Hallinto
Hallitus pitää perinteiset kevät- ja syyskokouksensa sekä kokoontuu tarvittaessa useamminkin.
Alustavan suunnitelman mukaan kevätkokous on maaliskuussa mahdollisuuksien mukaan Helsingissä ja syyskokous syyskuun lopulla ”maakunnassa”. Koronasta tai muusta vastaavasta seikasta johtuen kokoukset voidaan pitää myös sähköisessä ympäristössä, esim. Microsoft Teamsissa. Hallitus suunnittelee sukuseuran toimintaa pyrkien lisäämään jäsenistön aktiivisuutta.


2. Talous
Talous pidetään edelleen vankalla pohjalla. Jäsenmaksut ovat sukuseuran pääasiallinen tulolähde ja ne kerätään huhtikuun loppuun mennessä. Sähköisellä kirjeellä ja keväällä ilmestyvässä jäsenlehdessä muistutetaan jäsenmaksun maksamisesta ja annetaan selkeät ohjeet sitä varten. Myytäviä tuotteita (pinssejä, kalvosinnappeja, pöytästandaareja, kirjeensulkijamerkkejä, sukuseuran logolla varustettuja ikipostimerkkejä ja Sodissa kaatuneet Eroset -kirjaa) mainostetaan sukulehdessä ja sukuseuran kotisivuilla. Vaikka myynti on ollut melko vähäistä, selvitetään, onko tuotevalikoimaa syytä monipuolistaa ja tarvitaanko tuotteista lisätilauksia. Sukukirjoja myydään edelleen.


3. Julkaisutoiminta
Sukulehteä (A4-kokoinen nelivärijulkaisu) julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se postitetaan
jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Sukulehdessä ja sukuseuran internet-sivustolla julkaistaan yhteenveto hallituksen kokousten päätöksistä ja muista hallintoon liittyvistä asioista sekä hallituksen jäsenten yhteystiedoista. Lehteen yritetään saada aineistoa mahdollisimman paljon jäsenistöltä. Toivotaan jäseniltä esimerkiksi kertomuksia ja tietoja tapahtumista sekä kuvia, tarinoita, runoja, kertomuksia, asiakirjoja ja muuta aineistoa suvun piiristä.
Päivitetään sukuseuran kotisivuja säännöllisesti ja kehitetään niitä koko ajan.


4. Jäsenistö
Pyritään kasvattamaan sukuseuran jäsenmäärää, lisäämään jäsenistön aktiivisuutta sekä tehostamaan jäsenmaksujen maksamista ajallaan. Sukutapahtumista ja toiminnasta yritetään saada tietoa myös sellaisille suvun jäsenille, jotka eivät vielä kuulu sukuseuraan.

5. Sukututkimus

Sukulehdessä julkaistaan täydennyksiä niihin sukuhaaroihin, joiden tiedot ovat puutteellisia Erosen sukua I-II –kirjoissa. Jatketaan DNA-tutkimukseen osallistumista. Pyritään saamaan lisää osallistujia eri sukuhaaroista. Sukuseura maksaa 100 € miespuolisten Erosten isälinja –tutkimukseen tai sen päivitykseen osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.


7. Retket
Suunnitellaan kesälle 2023 sukumatkaa, joka peruuntui sekä kesällä 2020 että 2021 ja jota ei järjestetty 2022 sääntömääräisen sukukokouksen vuoksi. Jäseniltä otetaan koko ajan mielellään vastaan toiveita tai matkavinkkejä tulevien vuosien toimintaa varten.

Hallitus