Erosten sukuseuran vaakunan kaksi tyyliteltyä peilikuvana olevaa E-kirjainta tarkoittavat suvun kahta asuinpaikkaa, Rantasalmea ja Pohjois-Karjalaa. Musta pohja kertoo savolaisuudesta ja kruunu karjalaisuudesta. Vaakunan on suunnitellut mainosgraafikko Jorma Eronen.

 

 

 

Sukuseura Eronen ry:n toimintasuunnitelma varsinaisten sukukokousten väliseksi ajaksi 2017 - 2019

 

Hallinto

Sukuseuran hallitus pitää kaksi kokousta vuodessa, maalis- ja lokakuussa, tarvittaessa useamminkin. Seuraavat sukupäivät ja vuosikokous pidetään myöhemmin päätettävässä paikassa kesällä 2019.

 

Talous

Jäsenmaksut ovat seuran pääasiallinen tulolähde. Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksut kerätään vuosittain huhtikuussa. Jäsenmaksulomake lähetetään jäsenlehden mukana tai erillisessä jäsenkirjeessä, ja maksusta muistutetaan syksyn lehdessä. Sukukirjaa ja muita sukuseuran tuotteita myydään ja mainostetaan sukulehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla. 

Hallitus vahvistaa välivuosien talousarviot. Talous pidetään vakaalla pohjalla.

 

Julkaisutoiminta

Sukulehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja marraskuussa. Hallitus valitsee lehden julkaisutoimikunnan. Lehteen toivotaan jäseniltä julkaistavaa materiaalia, tapahtumia suvun piiristä, kuvia, tarinoita, runoja ja kertomuksia. Suvun kotisivuja www.erosetsukuseura.fi päivitetään ajankohtaisilla asioilla ja uutisilla.

 

Retket

Kesällä 2017 ja 2018 järjestetään jäsenretket kotimaahan tai lähialueille. Hallitus tai sen nimeämä retkitoimikunta valmistelee retket, toiveita tai matkavinkkejä otetaan mielellään vastaan.

Vuosikokousvuonna 2019 ei järjestetä muuta retkeä.

 

DNA-projekti

Suvun jäseniä kannustetaan osallistumaan DNA-tutkimuksiin, joilla saadaan lisää tietoa Erosten eri sukuhaarojen sukulaisuudesta. Sukuseura maksaa hallituksen vuonna 2015 tekemän päätöksen mukaan puolet miespuolisten Erosten isälinja -tutkimukseen osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

Jäsenhankinta

Uusia jäseniä pyritään hankkimaan. Varsinkin hallituksen jäsenet ovat aktiivisia jäsenhankinnassa, mutta myös muiden suvun jäsenten toivotaan aktivoivan omaa lähipiiriään sukuseuran jäsenyyteen. Tavoitteena on pitää jäsenmäärä nykyisellään noin kolmessasadassa henkilössä tai saada sitä vähän nousemaan seuraavaan sukukokoukseen mennessä.

 

 

Heimarissa 28.5.2016                                  Hallitus

Hallituksen päätöksiä

Sukuseuran hallitus kokoontui Helsingissä lauantaina 18.3.2017. Kokouksessa käsiteltiin

mm. seuraavia asioita:

- Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016. Sukupäivät olivat vuoden tärkein tapahtuma.

- Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2016. Sukuseuran taloudessa suurimmat menoerät olivat jäsenlehden painattaminen, kokouskulut ja sukutapahtuman järjestäminen. Tärkein tulolähde ovat jäsenmaksut, joiden lisäksi saadaan tuloja sukukirjojen ja muiden tuotteiden myynnistä.

- Käytiin läpi yhdistysasioita: 1) Patentti- ja rekisterihallituksen päätös nimenkirjoittajamuutoksista 2) Jäsenasioita hoitavan sihteerin oikeus saada tietoja Rantasalmen osuuspankissa olevan sukuseuran tilin tapahtumista 3) Jäsenrekisteriä ja sukututkimusrekisteriä koskevien rekisteriselosteiden päivittäminen.

- Yhdistyksessä on jäseniä 284. Vuonna 2016 uusia jäseniä hyväksyttiin yhteensä 13,tämän vuoden puolella uusia jäseniä on liittynyt neljä.

- Jäsenmaksujen eräpäivä siirretään aikaisempaan ajankohtaan tänä vuonna. Jäsenmaksut pyydetään maksamaan huhtikuun loppuun mennessä.

- Sukulehden päätoimittajana jatkaa Marja-Liisa Rytilahti ja taittajana Anja Kallio. Sukulehti 1/2017 ilmestyy 24-sivuisena huhtikuun alussa. Jäsenistöltä toivotaan mahdollisimman paljon erilaisia sukuun liittyviä juttuja ja henkilötarinoita.

- Sukuseuran kotisivuja päivitetään ja pyritään kehittämään koko ajan.

- Sukuseuran matka järjestetään Visbyhyn 23.-25.7.2017. Tarkempia tietoja matkasta on jäsenlehdessä ja nettisivuilla. Ilmoittautumiset Matkavekkaan 29.4.2017 mennessä.

- Sukukirjojen myyntiä jatketaan. Hinta on edelleen 60,00 €. Kirjoja on isompi varasto Marja-Liisa Rytilahdella, mutta niitä on myynnissä myös muilla hallituksen jäsenillä. Postitettaviin kirjalähetyksiin lisätään postitus- ja pakkauskulut.

- Sukuseuran myynnissä olevia tuotteita eli pinssejä, kalvosinnappeja ja pöytäviirejä sekä kirjeensulkijamerkkejä jäsenet ja muut kiinnostuneet voivat tilata sihteeri Ulla Eroselta

- DNA-projektia jatketaan. Sukuseura toivoo, että mahdollisimman monista sukuhaaroista saataisiin tietoja myös DNA-tutkimuksiin osallistumisen kautta.

- Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää Kuopiossa syyskuussa.