Erosten sukuseuran vaakunan kaksi tyyliteltyä peilikuvana olevaa E-kirjainta tarkoittavat suvun kahta asuinpaikkaa, Rantasalmea ja Pohjois-Karjalaa. Musta pohja kertoo savolaisuudesta ja kruunu karjalaisuudesta. Vaakunan on suunnitellut mainosgraafikko Jorma Eronen.

 

 

 

Sukuseura Eronen ry:n
toimintasuunnitelma varsinaisten
sukukokousten väliseksi ajaksi
2020 - 2022
 

Hallinto
Sukuseuran hallitus pitää kaksi kokousta vuodessa, maalis- ja lokakuussa, tarvittaessa
useamminkin. Seuraavat sukupäivät ja vuosikokous pidetään myöhemmin päätettävässä
paikassa kesällä 2022.
 
Talous
Jäsenmaksut ovat seuran pääasiallinen tulolähde. Jäsenmaksun suuruuden päättää
vuosikokous. Jäsenmaksut kerätään vuosittain huhtikuussa. Jäsenmaksuohjeet julkaistaan
jäsenlehdessä, ja maksusta muistutetaan syksyn lehdessä ja sähköpostiosoitteisiin.
Sukukirjaa ja muita sukuseuran tuotteita myydään ja mainostetaan sukulehdessä sekä
sukuseuran kotisivuilla.
Hallitus vahvistaa välivuosien talousarviot. Talous pidetään vakaalla pohjalla.
 
Julkaisutoiminta
Sukulehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja marraskuussa. Hallitus valitsee
lehden julkaisutoimikunnan. Lehteen toivotaan jäseniltä julkaistavaa materiaalia,
tapahtumia suvun piiristä, kuvia, tarinoita, runoja ja kertomuksia. Suvun kotisivuja
www.erosetsukuseura.fi päivitetään ajankohtaisilla asioilla ja uutisilla.
 
Retket
Kesällä 2020 ja 2021 järjestetään jäsenretket kotimaahan tai lähialueille. Hallitus tai sen
nimeämä retkitoimikunta valmistelee retket, toiveita tai matkavinkkejä otetaan
mielellään vastaan.
Vuosikokousvuonna 2022 ei järjestetä muuta retkeä.
 
DNA-projekti
Suvun jäseniä kannustetaan osallistumaan DNA-tutkimuksiin, joilla saadaan lisää tietoa
Erosten eri sukuhaarojen sukulaisuudesta. Sukuseura maksaa hallituksen vuonna 2015
tekemän päätöksen mukaan puolet miespuolisten Erosten isälinja -tutkimukseen
osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.
 
Jäsenhankinta
Uusia jäseniä pyritään hankkimaan. Suvun jäsenten toivotaan aktivoivan omaa
lähipiiriään sukuseuran jäsenyyteen. Tavoitteena on pitää jäsenmäärä nykyisellään 275
henkilössä tai saada sitä vähän nousemaan seuraavaan sukukokoukseen mennessä.
 
 
Kiteellä 4.7.2019                                  Hallitus

Hallituksen käsittelemiä asioita ja
päätöksiä

 

Sukuseuran hallitus kokoontui Rantasalmella Välttilässä Tapio Erosen kotona la
28.8.2019. Varapuheenjohtaja Yrjö Erosen johtamassa kokouksessa käsiteltiin seuraavia
asioita:


 Hallituksen järjestäytyminen. Juhla- ja retkitoimikuntaan valittiin Kirsi Tuominen,
Ulla Eronen, Matias Eronen, Aila Frantti ja Matti Eronen, sukulehden
toimituskuntaan valittiin Marja-Liisa Rytilahti, Matias Eronen, Ulla Eronen ja Juhani
Starczewski, sukuseuran atk-vastaavina jatkavat Tapio Eronen ja Timo Eronen.


 Sukukokouksen arviointi. Todettiin ajankohdan heinäkuun alussa keskellä viikkoa
olleen kohtuullisen onnistunut valinta. Pajarinhovi kokouspaikkana oli
tarkoitustaan vastaava. Retkistä ja pajoista sekä ”etkoista” (Pihasoittoon liittyvästä
tilaisuudesta Yrjö ja Leila Erosen kotona) on saatu myönteistä palautetta. Hyvällä
suunnittelulla on suuri merkitys tapahtuman onnistumisessa. Seuraavan
sukukokouksen paikan valinta ja tilaisuuden valmistelu jätettiin juhla- ja
retkitoimikunnalle.


 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020.


 Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020. Päätettiin muistuttaa jäsenmaksunsa
laiminlyöneitä ensisijaisesti sähköpostiviestillä ja sähköpostiosoitteen puuttuessa
kirjeitse.


 Otetaan selvää, löytyisikö jostain tavarantoimittaja, jolta saataisiin lisää sukuseuran
logolla varustettuja pinssejä, jotka on myyty loppuun toistaiseksi.


 Jäsenasioita. Sähköpostiosoitteensa jäsensihteerille on ilmoittanut 170 jäsentä,
mitä voidaan pitää jo kohtuullisen hyvänä tilanteena. Sukuseurassa on tällä
hetkellä 260 jäsentä. Hallituksen kevään kokouksen jälkeen sukuseuraan on
hyväksytty yhdeksän (9) uutta jäsentä numeroilla 607-615. Jäsenhankintakilpailu ei
ole tuottanut palkittavia suorituksia.


 Sukulehden päätoimittaja Marja-Liisa Rytilahti kertoi seuraavan jäsenlehden
sisältävän ennen kaikkea kuvia Kiteen sukupäivistä. Sukulehden painosmäärä on
300. Se menee painoon lokakuun lopulla ja jakeluun marraskuussa. Lehden
painopaikan muuttaminen on harkinnassa.


 Sukuseuran kotisivujen (www.erosetsukuseura.fi) päivittämisestä huolehtii Tapio
Eronen, joka on jo lisännyt sinne kuvia Kiteen sukukokouksesta.


 Sukukirjoja voi tilata Marja-Liisa Rytilahdelta ja niitä myyvät myös hallituksen
jäsenet kotipaikkakunnillaan. Sukuseuran muita tuotteita voi tilata
pöytäkirjasihteeriltä sähköpostitse tai puhelimitse.


 DNA-projekti jatkuu. Sukuseura maksaa aikaisemman linjauksensa mukaisesti
puolet miespuolisten Erosten isälinjatutkimukseen osallistumisesta aiheutuvista

kustannuksista. Pidettiin tärkeänä, että lisätietoa DNA-tutkimuksesta ja -asioista
yleensä saataisiin vielä sukulehteenkin.


 Hallituksen seuraava kokous pidetään Helsingissä Stockmannin yläkerran
kahvilassa maaliskuussa 2020. Ennen sukukokousta hallitus pitää tarvittaessa
sähköpostikokouksia.