Erosten sukuseuran vaakunan kaksi tyyliteltyä peilikuvana olevaa E-kirjainta tarkoittavat suvun kahta asuinpaikkaa, Rantasalmea ja Pohjois-Karjalaa. Musta pohja kertoo savolaisuudesta ja kruunu karjalaisuudesta. Vaakunan on suunnitellut mainosgraafikko Jorma Eronen.

 

 

 

Sukuseura Eronen ry:n toimintasuunnitelma varsinaisten sukukokousten väliseksi ajaksi 2017 - 2019

 

Hallinto

Sukuseuran hallitus pitää kaksi kokousta vuodessa, maalis- ja lokakuussa, tarvittaessa useamminkin. Seuraavat sukupäivät ja vuosikokous pidetään myöhemmin päätettävässä paikassa kesällä 2019.

 

Talous

Jäsenmaksut ovat seuran pääasiallinen tulolähde. Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksut kerätään vuosittain huhtikuussa. Jäsenmaksulomake lähetetään jäsenlehden mukana tai erillisessä jäsenkirjeessä, ja maksusta muistutetaan syksyn lehdessä. Sukukirjaa ja muita sukuseuran tuotteita myydään ja mainostetaan sukulehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla. 

Hallitus vahvistaa välivuosien talousarviot. Talous pidetään vakaalla pohjalla.

 

Julkaisutoiminta

Sukulehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja marraskuussa. Hallitus valitsee lehden julkaisutoimikunnan. Lehteen toivotaan jäseniltä julkaistavaa materiaalia, tapahtumia suvun piiristä, kuvia, tarinoita, runoja ja kertomuksia. Suvun kotisivuja www.erosetsukuseura.fi päivitetään ajankohtaisilla asioilla ja uutisilla.

 

Retket

Kesällä 2017 ja 2018 järjestetään jäsenretket kotimaahan tai lähialueille. Hallitus tai sen nimeämä retkitoimikunta valmistelee retket, toiveita tai matkavinkkejä otetaan mielellään vastaan.

Vuosikokousvuonna 2019 ei järjestetä muuta retkeä.

 

DNA-projekti

Suvun jäseniä kannustetaan osallistumaan DNA-tutkimuksiin, joilla saadaan lisää tietoa Erosten eri sukuhaarojen sukulaisuudesta. Sukuseura maksaa hallituksen vuonna 2015 tekemän päätöksen mukaan puolet miespuolisten Erosten isälinja -tutkimukseen osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

Jäsenhankinta

Uusia jäseniä pyritään hankkimaan. Varsinkin hallituksen jäsenet ovat aktiivisia jäsenhankinnassa, mutta myös muiden suvun jäsenten toivotaan aktivoivan omaa lähipiiriään sukuseuran jäsenyyteen. Tavoitteena on pitää jäsenmäärä nykyisellään noin kolmessasadassa henkilössä tai saada sitä vähän nousemaan seuraavaan sukukokoukseen mennessä.

 

 

Heimarissa 28.5.2016                                  Hallitus

gallery/10.3.2018 hallitus