Erosten sukuseuran vaakunan kaksi tyyliteltyä peilikuvana olevaa E-kirjainta tarkoittavat suvun kahta asuinpaikkaa, Rantasalmea ja Pohjois-Karjalaa. Musta pohja kertoo savolaisuudesta ja kruunu karjalaisuudesta. Vaakunan on suunnitellut mainosgraafikko Jorma Eronen.

 

 

Sukuseura Eronen ry
HALLITUKSEN KOKOUS 24.9.2022
Toimintasuunnitelma 2023
Pöytäkirja 84/2022, 5§ Liite 1

 

1. Hallinto
Hallitus pitää perinteiset kevät- ja syyskokouksensa sekä kokoontuu tarvittaessa useamminkin.
Alustavan suunnitelman mukaan kevätkokous on maaliskuussa mahdollisuuksien mukaan Helsingissä ja syyskokous syyskuun lopulla ”maakunnassa”. Koronasta tai muusta vastaavasta seikasta johtuen kokoukset voidaan pitää myös sähköisessä ympäristössä, esim. Microsoft Teamsissa. Hallitus suunnittelee sukuseuran toimintaa pyrkien lisäämään jäsenistön aktiivisuutta.


2. Talous
Talous pidetään edelleen vankalla pohjalla. Jäsenmaksut ovat sukuseuran pääasiallinen tulolähde ja ne kerätään huhtikuun loppuun mennessä. Sähköisellä kirjeellä ja keväällä ilmestyvässä jäsenlehdessä muistutetaan jäsenmaksun maksamisesta ja annetaan selkeät ohjeet sitä varten. Myytäviä tuotteita (pinssejä, kalvosinnappeja, pöytästandaareja, kirjeensulkijamerkkejä, sukuseuran logolla varustettuja ikipostimerkkejä ja Sodissa kaatuneet Eroset -kirjaa) mainostetaan sukulehdessä ja sukuseuran kotisivuilla. Vaikka myynti on ollut melko vähäistä, selvitetään, onko tuotevalikoimaa syytä monipuolistaa ja tarvitaanko tuotteista lisätilauksia. Sukukirjoja myydään edelleen.


3. Julkaisutoiminta
Sukulehteä (A4-kokoinen nelivärijulkaisu) julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Se postitetaan
jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Sukulehdessä ja sukuseuran internet-sivustolla julkaistaan yhteenveto hallituksen kokousten päätöksistä ja muista hallintoon liittyvistä asioista sekä hallituksen jäsenten yhteystiedoista. Lehteen yritetään saada aineistoa mahdollisimman paljon jäsenistöltä. Toivotaan jäseniltä esimerkiksi kertomuksia ja tietoja tapahtumista sekä kuvia, tarinoita, runoja, kertomuksia, asiakirjoja ja muuta aineistoa suvun piiristä.
Päivitetään sukuseuran kotisivuja säännöllisesti ja kehitetään niitä koko ajan.


4. Jäsenistö
Pyritään kasvattamaan sukuseuran jäsenmäärää, lisäämään jäsenistön aktiivisuutta sekä tehostamaan jäsenmaksujen maksamista ajallaan. Sukutapahtumista ja toiminnasta yritetään saada tietoa myös sellaisille suvun jäsenille, jotka eivät vielä kuulu sukuseuraan.


5. Sukututkimus

Sukulehdessä julkaistaan täydennyksiä niihin sukuhaaroihin, joiden tiedot ovat puutteellisia Erosen sukua I-II –kirjoissa. Jatketaan DNA-tutkimukseen osallistumista. Pyritään saamaan lisää osallistujia eri sukuhaaroista. Sukuseura maksaa 100 € miespuolisten Erosten isälinja –tutkimukseen tai sen päivitykseen osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.


7. Retket
Suunnitellaan kesälle 2023 sukumatkaa, joka peruuntui sekä kesällä 2020 että 2021 ja jota ei järjestetty 2022 sääntömääräisen sukukokouksen vuoksi. Jäseniltä otetaan koko ajan mielellään vastaan toiveita tai matkavinkkejä tulevien vuosien toimintaa varten.

                                 Hallitus

Hallituksen kokous 24.9.2022

Sukuseuran hallitus kokoontui Hämeenlinnassa Vanai Bistro & Bastu -ravintolan kabinetissa lauantaina 24.9.2022. Kokouspaikkakunnasta ja ajankohdasta oli sovittu jo järjestäytymiskokouksessa sukukokouksen yhteydessä. Hallituksen varajäsen Matti Eronen oli huolehtinut tilaisuuden järjestelyistä yhdessä yrityksen kanssa. Jälleen kerran hallitus oli koolla 100-prosenttisesti. Hallituksen suuri enemmistö oli paikalla livenä, kolme osallistui Teams-yhteydellä.

 

Kokouksessa käsiteltyjä asioita ja tehtyjä päätöksiä:

 

Keskusteltiin Savonlinnan sukukokouksesta ja ajankohdan sopivuudesta sekä arvioitiin järjestelyjen sujumista, kokouspaikan palveluja ja ohjelmakokokonaisuutta. Todettiin kaiken sujuneen moitteettomasti ja tunnelman olleen oikein hyvä koleasta ja sateisesta säästä huolimatta. Olavinlinnan esittelykierros ja Rantasalmen kotiseuturetki kiinnostivat yllättävän monia ja olivat erinomaisesti tilaisuuden henkeen sopivia kokemuksia.

 

Keskusteltiin samalla sukukokouksen seuraavasta kokoontumispaikasta vuonna 2025, joka on sukuseuran juhlavuosi, kun tulee kuluneeksi 30 vuotta sukuseuran virallisesta perustamisesta. Keskustelussa nousi esille perinteen mukaisesti vuorostaan Pohjois-Karjala ja sen maakuntakeskus Joensuu. Kaavailtiin jo alustavasti vähän ohjelmaakin ja suunniteltiin ajankohdaksi juhannusta edeltävää viikonloppua 14.-15.6.2025.

 

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2023.

 

Todettiin jäsenmäärän olevan tällä hetkellä 241 jäsentä.

 

Hyväksyttiin yksi (1) uusi jäsen numerolla 642.

 

Käsiteltiin lehtitoimikunnan esityksen pohjalta sukulehden taittoa, painatusta ja levikkiä koskevia asioita. Hallitus oli pyytänyt kolmelta painotalolta tarjoukset, joita vertailtiin monesta eri näkökulmasta. Päädyttiin painattamaan syksyn jäsenlehti edelleen lahtelaisessa M&P Painossa. Arvioidaan tuotantoketjun toimivuutta, työjälkeä ja kustannuskehitystä ensi vuoden alussa ennen seuraavan numeron painattamista. Jäsenmäärän vähentymisen seurauksena pienennetään hieman myös sukulehden painomäärää.

 

Sovittiin sukulehden toimittamiseen liittyvästä työnjaosta, materiaalien toimittamisen aikarajasta sekä toimitus- ja painatustyön aikataulusta. Materiaalit kootaan viikon 40 loppuun mennessä. Ulla toimittaa aineiston painopaikkaan syylomansa eli viikon 42 kuluessa. Lehti postitetaan jäsenistölle marraskuun puolella.

 

Sukuseuran kotisivuille päivitetään yhteystiedot, sukuseuran toimintasuunnitelma kaudelle 2022-2025 sekä hallituksen kokouksen päätökset ajan tasalle.

 

Retki- ja juhlatoimikunta kokoontuu myöhemmin syksyn aikana suunnittelemaan ensi kesän sukumatkaa, mutta kaavailtiin alustavasti, että ennen seuraavaa sukukokousta järjestettävistä matkoista toinen voisi olla kotimaassa ja toinen mahdollisuuksien mukaan maailmanpoliittisesta tilanteesta ja taloudellisista näkymistä riippuen jonnekin Suomen rajojen ulkopuolelle. Kotimaan kohteeksi ensi kesänä voisi tulla kyseeseen esim. Tahko, mistä löytyy monenlaista tekemistä.

 

Sukututkimus ja DNA-projekti jatkuvat entiseen tapaan. Toivotaan, että mahdollisimman monen sukuhaaran edustajat innostuisivat teettämään lisää DNA-tutkimuksia. Big Y-700:n avulla saataisiin lisää tarkkoja tietoja sukuhaaroista ja jatkomutaatioista.

 

Puheenjohtaja Matias Eronen valtuutettiin edustamaan sukuseuraa SSK:n syyskokouksessa. Pöytäkirjasihteeri toimittaa valtakirjan suoraan SSK:n toimistoon.

 

Hallituksen seuraava kokous pidetään Helsingissä lauantaina 11.3.2023.

Pöytäkirjasihteeri Ulla Eronen